Fokus på människor som använder slutprodukter av SCAs material - i kombination med rena, avskalade närbilder på produkter samt överblicksbilder över samhälle, stad och miljöer där slutprodukterna kommer till användning.

 

Detalj

 

Överblick