Bilder med fokus på den cirkulära formen som metafor för cirkelrörelsen i det skogsindustriella ekosystemet. Naturliga objekt i vardagen, naturen och världen i både överblickande perspektiv samt i det mycket närmare detaljperspektivet.

 

Detalj

 

Överblick