Vi har behov av många olika typer av bilder i vår verksamhet, därför finns sju olika bildkategorier.

bildtonalitet

Skog
Vi visar det detaljrikt fokuserade i kombination med det storskaligt episka för att berätta om helheten.

Medarbetare
Vi visar det dokumentära i kombination med det ärligt stolta.

Operativa enheter
Vi visar det storskaligt episka i kombination med det detaljfokuserade för att berätta om helheten.

Produkt – Värdeskapande
Fokus på människor som använder slutprodukter av SCAs material - i kombination med rena, avskalade närbilder på produkter samt överblicksbilder över samhälle, stad och miljöer där slutprodukterna kommer till användning.

Produkt – Stilleben
Rena utfallande närbilder på produkten.

bildtonalitet

Cirkulära bilder
Bilder med fokus på den cirkulära formen som metafor för cirkelrörelsen i det skogsindustriella ekosystemet.

Redaktionellt – Aktuella händelser
Vi använder oss av de regler som gäller för alla bildstilar vid redaktionella bilder. Tänk på att skapa genuina miljöer med rena och enkla motiv.