Grid

För att skapa struktur och underlätta placeringen av text och bild använder vi oss alltid av en grid när vi tar fram en enhet.

Olika gridder finns framtagna anpassade för olika enheter såsom trycksaker, webb (sca.com), annonser och rollups. Se sidan Grafiska riktlinjer annonser och sidan Grafiska riktlinjer broschyrer och foldrar.

 

Grid – annonser

Grid stående annonsformat

 

Grid liggande annonsformat

 

Grid – broschyrer och foldrar

Grid A4-broschyr, inlaga

Grid A5-broschyr, inlaga

 

Grid – webb

 

Grid-rollup

Till rollups används en grid på 22 rader för att enkelt kunna placera logotyp och text.

Exempel på användning

        
Grid med 22 rader.

 

Centrumstyrt layoutsystem

För att skapa rörelse och flexibilitet använd ett enkelt men effektivt layoutsystem som utgår från formatets mittpunkt.

Principen används för enkla enheter såsom omslag och annonser, men kan även appliceras för mer avancerad layout av innehållsdrivna enheter såsom inlagor och webb.

 

Utgå ifrån centrum

 


Exempel på inlaga

Exempel på annons