Användning

För att på ett enkelt och tydligt sätt kunna lyfta fram korta budskap kan de i vissa specifika fall placeras i en cirkelform som på ett tydligt sätt knyter an till det visuella konceptet.

Vid önskemål om framtagning av budskap i cirkelform kontakta koncernkommunikation, se kontaktinformation i sidfoten.

Budskapscirkeln kan sättas i färgerna B1. SCA Blå, G3. SCA Grön, G5. Mörkgrön och T1. Ljust trä beroende på sammanhang och bakgrund. Vid kombination av enbart logotyp och budskapscirkel – använd en kontrasterande färg på budskapscirkeln i förhållande till logotypens färg.

 

Budskapscirkeln

 

Exempel på användning