Användning och placering

En videoruta kan förekomma i tre olika sammanhang; i en sidas huvudbild, i videokarusell samt i nyhetsblock. Videofilmer uppmuntras att användas på webbplatsens sidor men det ska harmoniera med övrigt innehåll på aktuell sida, dvs det får inte bli för mycket videoelement på sidan. Ska flertalet videofilmer publiceras på en och samma sida rekommenderas det att använda en videokarusell för att samla allt videoinnehåll.

För att visa flertal videofilmer rekommenderas en videokarusell. Denna typ av block låter användare bläddra bland publicerade videofilmer, se bild nedan:

 

För användning av videoelement ska de först laddas upp i tjänsten ImageVault och sedan publiceras på webbplatsen. Detta innebär att videofilmer som är beroende av länkar från videotjänster såsom Youtube och Vimeo bör undvikas. 

 

Videorutors utseende

Video i huvudbild

En video kan placeras i ytan för huvudbilden på aktuell sida. Videofilmer i dessa ytor bör anpassas till proportionen 2:1 då det är denna storlek som används för presentation.

 

Den maximala gränsen för videorutan är 1440px. Rutan är responsiv och skalar utefter vilken skärmupplösning som den visas i.

Om videon är satt till autoplay ska det finnas en knapp som användaren kan slå på ljudet med. Denna knapp placeras i det nedre högra hörnet av videon. Knappen har två utföranden, ett för när volymen kan slås på och ett för när volymen kan slås av.


Ikon för att slå på ljudet.


Ikon för att slå av ljudet.

 

Video i videokarusell

Videofilmer kan presenteras i blocktypen videokarusell. I dessa ytor kan flertalet videofilmer samlas och struktureras i ett horisontellt flöde. 

 

För att spela upp en video används en specifik knapp. Knappen är formad som en klassisk "play-knapp" och har en centrerad placering i videorutan.


Färg: Vit
Hex: FFFFFF

 

Då knappen klickats aktiveras en animation där videon gradvis växer fram i videorutan tills dess att rutan är fylld med videon (se illustration nedan). Då animering spelats färdigt börjar aktuell video att visas.

 

För att stänga ned en video som spelar används en ikon föreställandes ett kryss. Kryssikonen är placerad i videorutans övre högra hörn.


Färg: Vit
Hex: FFFFFF

 

När kryssikonen klickas triggas en animering som gradvis krymper ned videon i videorutan.

 

I videokarusellen används pilformade ikoner för att bläddra mellan olika videor. Dessa är placerade nedtill i blocket och återfinns i höger och vänster hörn. När en användare för muspekaren över pilen aktiveras en animering som sträcker pilen framåt. Pilarna förekommer i två olika färger, se nedan:


Färg: G5 
Hex: 204440

 


Färg: Vit
Hex: FFFFFF

 

Video i nyhetsblock

Videoelement kan även visas i nyhetsblock. Då video används i dessa block rekommenderas det att videon spelas upp automatiskt samt loopas. Vidare rekommenderas att inte visa några knappar och reglage i dessa videofilmer.