Formulär har en maxbredd på 600px för att undvika för långa rader och inmatningsfält.

Exempel på inmatningsfält, en rad.

Rubrik/label

Textfärg: G5 Mörkgrön
Hex: 204440
Typsnitt: HelveticaNeue
Typsnittsvikt: 700

Teckenstorlek: 18px
Radavstånd: 23px


Placeholdertext

Textfärg: Grå
Hex: 868E96
Typsnitt: HelveticaNeue
Typsnittsvikt: 200

Teckenstorlek: 16px
Radavstånd: 19px

 

Exempel på inmatningsfält, flera rader

Exempel på inmatningsfält, enbart siffror

Exempel på checkbox-fält

Exempel på radio-knappar

Text i checkbox och radioknappar

Textfärg: G5 Mörkgrön
Hex: 204440
Typsnitt: HelveticaNeue
Typsnittsvikt: 200

Teckenstorlek: 18px
Radavstånd: 23px

 

GDPR-godkännande

Ett speciellt element för GDPR-godkännande med automatgenererad Läs mer-länk.

Exempel på GDPR-godkännande

 

Exempel på flervalslista

Exempel på skicka-knapp

Textfärg: Vit
Hex: FFF
Typsnitt: HelveticaNeue
Typsnittsvikt: 400

Teckenstorlek: 18px
Radavstånd: 23px
Knappfärg: G3.2 Grön
Hex: 3D845C
Border-radius: 4px

 

Exempel på stegindikeringselement

Stegindikeringsfärg: Ljusblå
Hexfärg: 83B6D0
Höjd på stapeln: 1 rem