Färgsättning

Då sidfoten är SCA-Grön (G3) och finns med på alla sidor har vi inte behov av den färgen i innehållsytan.

Det är viktigt att de olika blocken skiljer sig åt visuellt för att särskilja dem. Därför ska block som ligger bredvid varandra alltid vara i olika färg. På landningssidor försöker vi skapa en harmoni mellan de olika färgerna som finns i SCAs palett, inte för mycket eller för lite av någon färg. Försök blanda upp de ljusa och de mörka färgerna så att inte vissa sidor känns bleka och andra färgtunga.

Det är även viktigt att tänka på att variera block som har bakgrundsbilder med block som har en fast bakgrundsfärg. Publiceras flertalet block innhållandes bakgrundsbilder i rad i blir intrycket av sidan rörigt.

Tips för färgsättning

När vi använder samma bakgrundsfärg på block resulterar i att blocken glider samman och det blir svårt för användaren att särskilja information.

Försök att sätta blockens bakgrundsfärg till en annan än den som ligger intill.