När vi designar för webb är vår filosofi enkelhet och tydlighet. Att genom designen visa ett objekt i taget får besökaren största möjliga fokus på informationen.

 

Exempel

Exempel på hur ”en sak i taget” fungerar vid scrollning: Det finns alltid närliggande block men det som är i mitten och i fokus tar upp större delen av ytan.

Här har vi ett avancerat länklisteblock som också visar på ”en sak i tagetprincipen”. Blocket har en rubrik som hör ihop med texten till höger och tillsammans bildar de en helhet. Detta block används för att gruppera en mängd information under samma rubrik.

Tips gällande designfilosofi

Försök att undvika att jobba med flera block i bredd på grund av att:

  1. Det ger ett rörigt intryck.
  2. Det blir svårt att anpassa bakgrundsfärger.
  3. Det blir rutigt och svårt för användaren att ta till sig informationen.

Försök att justera de block som i dag är satta till att visas i halvbredd.