Megameny i desktop

Megamenyn är den huvudsakliga menyn som används för att navigera på sca.com. Menyn struktureras utefter den hierarki som webbplatsens sidor är ordnande efter. Megamenyn ska endast bestå av tre sorters sidtyper. Dessa sidtyper är landningssidor, innehållssidor och informationssidor.

 

Det finns tre nivåer av sidor representerade i menyn. Sidor som ligger djupare i sidstrukturen kommer med andra ord inte att synas i megamenyn. För att nå dessa sidor behöver användaren antingen klicka sig vidare från befintliga sidor i megamenyn, använda sig av länkar i sidfoten eller använda länkar på startsidan.

 


Exemplet visar hur sidorna i menyn ordnas beroende på deras hierarkiska position på webbplatsens sidsidstruktur. Skogsägare är den övergripande landningssidan för affärsområdet och under den ligger sidan Skogliga tjänster vilket i sin tur har sidan Skoglig rådgivning under sig. Ordningen blir då: Skogsägare > Skogliga tjänster > Skoglig rådgivning.

 

Funktioner för att stänga menyn

Megamenyn har två specifika funktioner. Dessa har båda att göra med hur en användare stänger ned meny. Dels kan användaren använda den kryss-symbol som återfinns i menyns högra hörn (se nedan), dels kan användaren stänga menyn genom att dra muspekaren utanför för megamenyn. Då muspekaren går utanför menyn byter den skepnad till ett kryss. Krysset fungerar som en knapp för att stänga ned megamenyn, dvs användaren behöver bara vänsterklicka för att stänga menyn (se exempel nedan). Denna funktion är endast tillgänglig för desktopanvändare.

 

 

Megamenyn i mobil/surfplatta

Megamenyn anpassar sig för mobiltelefoner och surfplattor genom att ändra utseende. Menyn ligger högst upp i webbplatsens högra hörn. Sidor presenteras på samma hierarkiska sätt som för menyn som används i desktop.

 

När menyn fälls ut presenteras innehållet i en lista. För att fälla ut underliggande sidor används en ikon föreställandes ett plustecken. Genom att klicka på denna ikon fälls underliggande sidor ut och plustecknet byts ut till ett minustecken som vid klick fäller in de underliggande sidorna igen.

 

Brödsmulor

Webbplatsen använder brödsmulor för att underlätta för användaren att veta var på siten den befinner sig. 

Brödsmulor återfinns på en list som är placerad under sidans huvudbild. Formateringen av brödsmulorna är genomgående på samtliga sidor förutom på startsidan som inte innehåller brödsmulor.

 


Exempel på brödsmulor då användare är långt ned i sidstrukturen.

 


Textfärg: N1
Hex: E6EAE9
Typsnitt: HelveticaNeue
Typsnittsvikt: 200

Teckenstorlek: 0.875rem
Radavstånd: 1.25rem
Text-transformering: Versaler
Placering: Vänsterställd

 

Brödsmulor används inte på startsidan utan dyker upp då användaren har tagit sig ner en nivå i webbplatsens sidstruktur. 

Brödsmulor används inte heller då bredden på webbplatsen understiger 992px.

Om en brödsmula blir för lång kortas den nedan för att anpassas till webbplatsen layout. I nedanstående exempel visas hur brödsmulan förkortas för att få plats. 

 

Brödsmulans sista ord/mening bryts då den totala brödsmulan översitger 105 tecken (inkluderat blanksteg). De tre sista tecknen som får plats i brödsmulan ersätts med tre punkter (...).