Här hittar du information riktlinjer kring print, ritningar och specifikationer

Print

Print för event – Verktygslåda

Logotyp
Print Logotyp.png

TypografiPrint typografi.png

Färger och färgbalans
Print färger och färgbalans.png


Grafiska element
Print grafiska element.png

SCA Universe
Print SCA Universe.png


Isometriska illustrationer
Print isometriska illustrationer.png


Bildtonalitetblobid18.png

Print för event – Översikt

Ljuslåda med budskap 147 x 235 cm

Print Ljuslåda med budskap 147x235.png

Posters 70 x 100 cmPrint Posters.png

Kapa 60 x 180 cm
Print Kapa 60x180.png

Kapa 60 x 150 cm
Print Kapa 60x150.png

RollupPrint rollup.png

Banners med foto
Print banners med foto.png

Print för event – Grid och logotyp-placering

För stående tryckytor, så som ljuslådor, rollups, kapaskivor, används en grid på 22 rader för att enkelt kunna placera logotyp och text.

Logotypen kan placeras centrerad i över- eller underkant beroende på var den är mest synlig. Exempelvis, på hängande posters placeras logotypen i underkant och på fristående enheter som rollups och ljuslådor, placeras den i överkant.

Logotypens storlek motsvarar en rad men upptar max en tredjedel av den totala bredden.

Print grid och logotyp placering.png

Print för event – Typografi

Generella riktlinjer för stående format

  1. Logotypens placering beroende på synlighet.
  2. Rubrik i SCA Sans Bold växer uppåt från rad 10.* Två till tre rader. Radbryt och färgbyte där det blir naturligt i meningsbyggnaden. Minst dubbelt så stor som brödtexten.
  3. Brödtext i Helvetica Neue Medium växer nedåt från rad 12.*
    Radbryt så att formen blir mjuk och rund. Max ca. 8 – 12 ord per rad.
  4. Webbadress till höger.

*Anpassas efter behov, dock alltid en tom rad mellan rubrik och brödtext.

Print för event - typografi.png

Utställningar

Vi tar vara på hela trädet

Fysisk utställning baserad på illustration om SCA’s industriella ekosystem.

Print Vi tar vara på hela trädet översikt.png

Fysiskt träd
Print fysiskt träd.png

Bokstäver, pilar och lister för upphängning i trä. Print Bokstäver, pilar och lister.png

Fysiska varuprover monterade på väggen.

Print fysiska varuprover.png

Reboard med print.
Print reboard med print.png

Träflis under illustrationen.
Print träflis.png

Referenser

Tidigare event

Tidigare event 1.png