Planerade bränningar är en av de mest verkningsfulla åtgärderna vi gör i vårt skogsbruk. På så vis gynnar och förstärker vi naturhänsynen i skogar som har brunnit en gång i tiden.