Skogen förändras och består, sekel för sekel. I dagens skog kan man läsa var den kommit från och hur. Man kan också läsa vad den kommer att bli. Vi är själva en del av skogens dynamik.