För att minska kostnader i produktionen och skapa ökat kundvärde, vi erbjuder träkomponenter för en mängd av olika tillverkningsprocesser. Detta inkluderar fingerskarvade produkter i specifika längder och kvalitéer för olika användningsområden, fingerskarvade och laminerade produkter för fönsterindustrin och längdanpassade produkter, huvudsakligen för förpackningsindustrin.