Vi erbjuder helhetslösningar till träindustrin

Vi erbjuder lösningar som ger ökat kundvärde och konkurrenskraft för träindustrin. Med den färdiga produkten i fokus optimerar vi värdekedjan, hela vägen från skogen. Vårt erbjudanden innebär inte bara en anpassad produkt utan även expertkunskap, effektiva logistiklösningar och på viss marknader även lager- och IT-lösningar.

 

Anpassade träprodukter

Med vår moderna teknik för timmersortering och slutsortering vi erbjuder anpassade produkter för att passa behoven inom träindustrin.

Anpassad sortering för bland annat golv, limträ, möbler, panel, fönster finns tillgängligt. Fukthalten är anpassat utifrån slutprodukten och speciella dimensioner är tillgängliga på begäran. Vi erbjuder även lösningar för industrier som kräver hög andel kärnved eller produkter fri från kärnved. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan napassa vår råvara för att tillgodose dina behov.

Anpassade träprodukter
Anpassade träprodukter

Industriella komponenter

För att minska kostnader i produktionen och skapa ökat kundvärde, vi erbjuder träkomponenter för en mäng av olika tillverkningsprocesser. Detta inkluderar:

  • Fingerskarvade produkter i specifika länger och kvalitéer för olika användningsområden
  • Fingerskarvade och laminerade produkter för fönsterindustrin
  • Längdanpassade produkter, huvudsakligen för förpackningsindustrin
Industriella komponenter
Industriella komponenter

Standardprodukter

Vi erbjuder ett brett utbud av standarddimensioner och kvalitéer för dina behov. Tjocklekarna varierar från 16 till 75 millimeter och bredden från 75 till 225 millimeter. Alla produkter är torkade i våra moderna torkkammare.

Standardprodukter
Standardprodukter

Råvaran

Den högkvalitativa senvuxna norrländska tallen och granen med sina täta årsringar och unika fiberegenskaper gör den perfekt för produkter där träet är synligt. Vår råvara kommer från SCAs egna skogar i norra Sverige, som omfattar 2,6 miljoner hektar. SCAs skogsbruksverksamhet är certifierad med FSC® och PEFC™.

Råvaran
Råvaran

Vår värdekedja

Vi arbetar kontinuerligt för att minska kostnader inom processen och produktionskedjan från skogen till färdig produkt. Att leverera träprodukter som är anpassade efter våra prioriterade kunders specifika behov och förutsättningar är ett ständigt arbete. Genom att ta tillvara på den senaste tekniken inom X-ray timmersortering, kamerascanning, exaktkapning, fingerskarvning och lamelllimmning kan vi skapa ökat ett ökat värde för våra kunder.

Från planta till färdig produkt
Vår värdekedja
Vår värdekedja