Med vår moderna teknik för timmersortering och slutsortering vi erbjuder anpassade produkter för att passa behoven inom träindustrin. Anpassad sortering för bland annat golv, limträ, möbler, panel, fönster finns tillgängligt. Fukthalten är anpassat utifrån slutprodukten och speciella dimensioner är tillgängliga på begäran. Vi erbjuder även lösningar för industrier som kräver hög andel kärnved eller produkter fri från kärnved. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan anpassa vår råvara för att tillgodose dina behov.