SCA odlar ett stort socialt engagemang. Utvecklingsviljan har djupa lokala rötter, men förgrenar sig också ut i globala projekt tack vare empatiska medarbetares starka drivkrafter. Ett virkeslass som nyss nått Ghana lägger grunden för både hållbart byggande och ökad jämställdhet.

Alla aktörer i ett samhälle behöver hjälpas åt. Det är den fasta övertygelsen inom SCA, som tar ett brett ansvar för att vara en positiv kraft och en arbetsgivare med medarbetare som trivs, engagerar sig – och får se resultat av sina initiativ.

Utbildning, forskning och stöd till samhällsengagerade föreningar kretsar ofta kring SCAs verksamhetsorter. Varor och tjänster som köps in lokalt leder till arbetstillfällen, blomstrande bolag och infrastruktur som medborgarna får glädje av. Men med kreativa medarbetare som brinner för andras välstånd, kan helt nya möjligheter på avlägsna platser också öppna sig.

»Det här är ett sätt för SCA att bidra till en bättre värld.«

Anna Schönström, platschef för SCA Wood Scandinavia, Tunadal.

Gåva till Ghana

Organisationen Children’s Home stöttar barn och unga i afrikanska Ghana. Mycket av hjälpen går till privata barnhem som på plats säkrar mat, hälsa och utbildning för barn som annars skulle ha varit hänvisade till ett liv på gatan.

Maria Lemon är biträdande platschef på SCA Wood Scandinavia, Tunadal, och medgrundare till Children’s Home. Hennes och dottern Sara Svenssons engagemang för barnen i Ghana har spritt sig till kollegor och resulterade senast i att en hel gåvocontainer med 50 kubikmeter sågade trävaror skeppades i väg från SCAs hamn.

– Många av våra medarbetare är engagerade i Children’s Home så vi kände att vi från företaget också ville göra något. Det här är ett sätt för SCA att bidra till en bättre värld genom att medverka till ökad jämställdhet och att fler barn får utbildning, säger Anna Schönström, platschef för SCA Wood Scandinavia, Tunadal.

Jobbar för jämställdhet

Children’s Home jobbar på bred front och driver just nu ett jämställdhetsprojekt med hjälp från Sveriges biståndsmyndighet Sida och Forum Syd, som arbetar för människors rättigheter världen över.

– Projektet handlar inte bara om att få flickor att gå i skolan, utan vi jobbar också med att stärka kvinnors och flickors rättigheter ute i byarna. Vi samarbetar med lokala organisationer som i sin tur driver på ansvarsbärarna, för att öka insikten att ett jämställt samhälle ger möjligheten till utveckling och därmed snabbare minskar fattigdomen, förklara Maria Lemon.

Virket ska användas till möbler och till en servicebyggnad som ska skydda mat och ved från regn. En lokal snickare kommer att bygga möblerna och barnen som fått se bilder på förlagor är förväntansfulla.

Anna Schönström, platschef för SCA Wood Scandinavia, Tunadal.

Hamnar i rätt händer

För SCA är det en utmaning att vara med och göra skillnad på platser där företaget inte är representerat. I det här fallet skänker medarbetarnas personliga engagemang, som också
innefattar besök i Ghana, en trygghet i att gåvor och hjälp hamnar i rätt händer. Projektets inriktning på utbildning och jämställdhet ligger helt i linje med SCAs värden. Virkesgåvan andas dessutom
långsiktighet, både konkret och symboliskt.

– Förutom att vi donerar byggnadsmaterial som ger Children’s Home möjlighet att ge utsatta barn en tryggare uppväxt, så har ju även den norrländska granen en viktig betydelse för hållbart byggande och därmed en hållbar värld, säger Anna Schönström.

Maria Lemon och Rockson Yanney i Ghana.

Virkescontainer till Ghana

  • Träden kommer från SCAs Norrländska skogar. 
  • Virket är sågat och skänkt av SCAs sågverk och hyvleri i Tunadal, Sundsvall.
  • Transporten är arrangerad av SCA Sourcing & Logistics.

Exempel på SCAs samhällsengagemang

  • Coachning av skogsentreprenörer för att bilda och driva egna bolag, ofta i glesbygd.
  • Stötta innovationskraft och entreprenörskap genom engagemang i bland annat BizMaker i Sundsvall, Ung Företagsamhet och andra regionala utvecklingscentra.
  • Tekniksprånget och Teknikcollege, för att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar bland ungdomar. Projekten Flit (Flickor i Teknik) och Geek Girls för att stimulera teknikintresse hos flickor.
  • Stöd till föreningsliv och lokalt samhällsengagemang inom idrott, kultur och andra områden.
  • Deltagande på nationell, regional och lokal nivå i Skogen i skolan för att sprida kunskap och intresse om skogens möjligheter och skogsnäringens karriärvägar.
  • SCAs mångfaldsparker. Större landskapsavsnitt som sköts för att gynna natur- och kulturvärden.

Text: Jennie Zetterqvist
Foto: Madelene Schreiner/SCA

Publicerad 2020-08-28