I det nya numret av Timber News kan du bland annat läsa om hur OS i Paris 2024 satsar klimatsmart på trä och arkitekturfestivalen Arknat.

​​​Inn​​ehåll

  • Trygg framtid med tilltro till trä
  • Strategiskt p​artnerskap driver utveckling i Frankrike
  • OS i Paris satsar klimatsmart på trä
  • Hållbart skogsbruk ger störst nytta för klimatet
  • Arkitektstudenter skapar oaser för reflektioner i naturen
  • Nytt om namn
  • SCA Wood Magazine – ny tidning från SCA

Timber News 2/2019 (pdf, nytt fönster)

Publicerad 2019-10-14