Under några veckor testar sågverket och hyvleriet i Tunadal utanför Sundsvall att använda en eltruck i arbetet. Det finns många fördelar med eltruckar, bland annat är de tystare vilket gynnar både föraren och omgivningen.

Utseendemässigt är den största skillnaden, jämfört med en dieseldriven truck av samma modell, de två stora batterierna bak på trucken. Batterierna är rejält stora och väger tillsammans drygt 7 ton. Den allra största skillnaden är dock ljudet. Eller snarare bristen på ljud. Att köra en eltruck är en smidig och tyst upplevelse eftersom det inte finns något motorljud. Det enda ljud som egentligen hörs är från hydraliken som styr gaffeln.

truck-2-zoom.jpg

De två batterierna bak på trucken väger drygt 7 ton tillsammans.

– Vi har idag 19 gaffeltruckar i Tunadal som drivs av diesel och om vi byter ut några av dem mot eltruckar gör det såklart stor skillnad på miljön. Eltruckar gör gott både för jordklotet och truckförarna, säger Maria Lemon, platschef hyvleriet, Tunadal.

– Här i Tunadal är vi placerade nära tätbebyggelsen och eftersom eltruckarna är så mycket tystare än vanliga truckar skulle det bli en stor skillnad för omgivningen, fortsätter Maria.

Under testperioden används eltrucken på tork och mellanlager, utlastningen och hyvleriet för att alla ska få möjlighet att testa.

– En av de största fördelarna med eltrucken är förstås hur mycket mindre den påverkar miljön och våra medarbetare. Eftersom vi slipper avgaser är eltrucken speciellt lämplig att använda på de platser där vi kör mycket inomhus, säger Caroline Berglund, utlastningschef, Tunadal.

Eftersom eltruckar saknar motor minskar vibrationer från den vilket ger truckförarna en bättre arbetsmiljö. Tillsammans med avsaknaden av avgaser och den mycket låga bullernivån blir det både hälsosammare och trivsammare för förarna. Andra fördelar med eltruckar är att de har en bättre driftsäkerhet vilket hjälper våra enheter att hålla ett bra TA-värde, det vill säga att använda våra anläggningar på bästa sätt. Minskat buller, stress och kemiska risker samt att vi har så ergonomiska arbetsplatser som möjligt är viktiga faktorer för hälsa och säkerhet.

– Eltruckar är en bra investering på många sätt, både för miljö, människor och ekonomi. Vi ska testa eltrucken både i Tunadal och sågverket i Bollsta. Sedan ska vi utvärdera och även samla in erfarenheter från andra som använder eltruckar. Därefter tar vi ett beslut om eltruckar är något vi ska satsa på men jag tycker helt klart att eltruckar verkar vara något för oss, säger Henrik Dahlbom, tekniskt chef, SCA Wood.

Publicerad 2019-06-03