SCA Wood arbetar ständigt för en ökad förståelse av kundernas behov av nya innovationer och därmed en starkare position på marknaden.

Wood race 804.jpg

Anders Petersson, innovationsansvarig SCA Wood, Amy Sellers, Marketing Manager, Building & Supply Solutions UK, och Magnus Viström, Innovations Manager SCA, medverkade vid SCA Woods senaste innovationsrace.

Att arrangera och medverka i så kallade innovationsrace i samarbete med R&D Center i Sundsvall, är ett sätt att hitta konkurrenskraftiga produkter. I januari arrangerade SCA Wood ett innovationsrace, under ledning av Magnus Viström, Innovations Manager SCA, och Anders Petersson, innovationsansvarig vid SCA Wood.

Ett 20-tal deltagare fanns på plats. Det var medarbetare från SCA Woods olika enheter i Sverige, Frankrike och Storbritannien, men även kunder och samarbetspartners var representerade. Det gav innovationsracet en bred kompetens och stor kunskap.

Vid ett innovationsrace utmanas deltagarna att tänka hur SCAs träprodukter kan utvecklas utifrån marknad och kundbehov. Deltagarna guidas genom innovationsracemetodiken och finalen är att presentera några utvalda idéer som känns mest intressanta.

Vid detta innovationsrace presenterades dels förslag på produktutveckling, dels en hel del möjligheter med stärkt miljökommunikation samt vässad försäljning och marknadsföring.

– Innovationsrace är alltid energirika och ger många olika idéer att arbeta vidare med. Under åren har vi hållit flera race för SCA Wood och det har resulterat i flera idéer som har konkretiseras, säger Anders Petersson, innovationsansvarig vid SCA Wood.

Wood race 706.jpg

Ett innovationsrace är ett resultatinriktat verktyg i arbetet med att få fram nya konkurrenskraftiga produkter. Deltagarna representerar olika kompetenser och erfarenheter, vilket ger en bra grogrund för nya idéer.

Publicerad 2019-04-26