Under onsdagen den 31 oktober invigdes SCA Woods nya hyvleri på Tunadal. Investeringen i Tunadals hyvleri på 80 miljoner kronor innebär ökad produktivitet och bättre förutsättningar för produktutveckling och innovationer.

Jerry_hyvlar.jpg

Bildtext: Jerry Larsson, Affärsområdeschef för SCA Wood, inviger Tunadals hyvleri med ett hyveldrag på en ohyvlad bräda. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA

​​​​SCA Woods nya hyvleriet kommer med många fördelar, med nytt råvaruintag, ny klyvlinje och ny paketeringslinje ökar effektiviteten och med den nya tekniken ökar även takten på produktutvecklingen och innovationer. Idag produceras ytterpanel, reglar och underlagsspontluckor, alla tillverkade av norrländsk gran, på hyvleriet i Tunadal och framöver kommer ytterpanel vara en av huvudprodukterna.

– Med denna investering kan vi möta våra kunders behov och erbjuda dem mer konkurrenskraftiga produkter, säger Joakim Nehrer, marknads- och försäljningschef Skandinavien på SCA Wood.

joakim_speaks.jpg

Joakim Nehrer, marknads- och försäljningschef Skandinavien på SCA Wood pratade om de konkurrenskraftiga produkterna som kan produceras med det nya hyvleriet. ​​

​​Denna milstolpe är en viktig del i både Tunadals och SCAs utveckling. Den tidigare bandsågen har bytts ut mot en klyvhyvel vilket ger en mer homogen yta. Denna homogena yta gör så att färgen fäster bättre och att det blir mindre spill, vilket helt går i linje med vårt hållbarhetsarbete.

Vad är unikt med det nya hyvleriet?

– Vi har mer än fördubblat vår kapacitet med den nya hyveln. Och det känns bra att restprodukterna i processen blir till pellets som sedan går tillbaka till SCAs kretslopp i form av värme vid Ortvikens och Östrands bruk, säger Anna Schönström, platschef Tunadals hyvleri.

Anna_speaks.jpg

Anna Schönström, platschef på Tunadals hyvleri pratade om säkerhetsarbetet på arbetsplatsen och kunde glädjande kosntatera att det inte skett en olycka under hela projektets gång.

​Under invigingen höll bland annat Jerry Larsson, affärsområdeschef för SCA Wood, tal och gästerna fick en rundtur i det nya hyvleriet.

Magnus_speaks.jpg

Magnus Wikström, chef för Building & Supply Solutions Scandinavia pratade om projektet.

Guided_tour.jpg

Gästerna fick en guidad tur på det nya hyvleriet. Maria Lemon arbetar på Tunadal och var en av guiderna.

Fakta om projektet:

  • Investeringen uppgick till cirka 80 miljoner kronor.
  • Totalt har 100 anställda, entreprenörer och leverantörer arbetat i projektet.
  • Nya produktionsytan uppgår till 1 000 m3.
  • Varje timme hyvlas 23 m3. Detta blir över 2 000 m3 på en vecka, vilket motsvarar 35 lastbilar med släp.

Publicerad 2018-11-05