Vandecasteele Houtimport är ett unikt trävaruföretag, grundat 1883 i Belgien av familjen Vandecasteele. Idag drivs företaget av femte generationen Vandecasteeles. Det är ett modernt, växande företag med ett långsiktigt engagemang inom europeisk trävaruhandel.

Vandecasteele Houtimport finns mitt i Europa och erbjuder snabba leveranser till kunder på de flesta större europeiska marknaderna. Strategin har alltid varit att vara Europas främsta virkesgrossist. För att stödja denna långsiktiga strategi har företaget en egen lagerkapacitet på över 150 000 m3 sågat virke. Nu utökar man med ytterligare en lagerbyggnad och när den står klar blir företagets huvudlager nästan 200 000 m2 stort.

Ett besök på Vandecasteele Houtimports anläggning i Aalbeke, nära staden Kortrijk, är en annorlunda upplevelse. I ett vackert grönområde, intill en konstgjord sjö med simmande svanar, ligger ett unikt designat trävarulager där man kan hitta nästan alla tänkbara sorters trä från hela världen. Allt från de dyraste och mest sällsynta sorterna av lövträ till ett komplett sortiment av barrträ i alla tänkbara kvaliteter och storlekar. Allt är prydligt exponerat och försett med streckkoder. Kunderna kan snabbt gå genom lagret och gransla kvaliteten på varje enskilt virkespaket. Hela anläggningen är välordnad och välsorterad som en finare butik. Skickliga medarbetare lossar inkommande lastbilar och förbereder utleveranserna enligt välordnad, smidig rutin framtagen med expertkunskap, som avslöjar företagets stora engagemang och respekt för både kunder och produkter.

SCAs försäljning till Vandecasteele utgörs av högkvalitativt furu- och granvirke, som främst används för produktion av lister, paneler och andra krävande och synliga produkter, både inom- ochsom utomhus. Så snart en leverans från SCA anländer till Vandecasteele tas den skyddande plasten bort från alla virkespaket och plasten lämnas till återvinning. Jeroen Platteau, Vandecasteeles inköpschef, kontrollerar leveranserna innan varje bunt får sin streckkodsetikett och placeras på en bestämd, digitalt spårbar plats i företagets stora lager. Enligt Jeroen har virket från SCA ett tilltalande utseende och hög kvalitet ,vilket får kunderna att återkomma och
köpa mer.

Så vilka större förändringar ser Vandecasteele för närvarande när det gäller import och distribution av trävaror?

– Jag ser allt starkare krav på certifiering av både löv- och barrträprodukter och krav på att kunna kontrollera
ursprung och hållbarhet för allt virke som används i Europa, säger Jeroen. Vandecasteele Houtimport anslöt
sig tidigt till sådana krav. Man antog företagsmål för miljön som ligger klart högre än den nuvarande
lagstiftningens krav och har för avsikt att vara branschledande genom att föregå som ett starkt positivt exempel på hållbarhet. Två experter inom företaget kontrollerar löpande att alla virkesleveranser är lagliga. Efterfrågan på miljöreferenser skapar långsiktig potential för ökad användning av europeiska
trävaror, menar man på Vandecasteele Houtimport.

– En annan stor förändring som vi ser inom den europeiska träindustrin gäller hur kunderna gör sina beställningar. Mindre och medelstora trävaruhandlare och slutanvändare vill minimera sina lager. Den genomsnittliga volymen för varje order är därför ofta mycket mindre än tidigare, även under säsongsmässigt bråda tider när det totala antalet beställningar kan vara högt. Det passar oss mycket bra, säger Jeroen. Vi lagerför ett brett sortiment av dimensioner och kvaliteter och kan därför erbjuda en hög servicenivå med en lämplig lösning för nästan alla beställare. Våra kunder ser vårt lager som sitt eget. De kan lita på snabb leverans från oss, inom 24 eller 48 timmar, tack vare den moderna fordonsflottan med 16 gaffeltruckar och cirka 100 lastbilar som vi har investerat i.

Den snabba digitaliseringen förändrar också trävaruhandeln. Särskilt den yngre generationen av slutkunder uppskattar att kunna logga in och se i realtid vad som finns på Vandecasteele Houtimports lager. Företaget arbetar på att ta fram speciella kundportaler som kommer att tillåta kunderna att förbereda sina egna beställningar. I en värld där konsumenter söker omedelbar respons på alla frågor måste Vandecasteele Houtimports säljare kunna behandla varje förfrågan från omgivande länder mycket snabbt. Oavsett om säljarna sitter på kontoret eller besöker kunder i Belgien, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna eller Tyskland och arbetar från en handdator, har de information i realtid om allt som händer på alla lager. Ständig utveckling av IT-verktyg till stöd för dessa krav på snabbhet i försäljningen är lika viktig för företaget som att ha varor i lager. Leveranserna följs i realtid via GPS-spårning av lastbilarna och ger ett omedelbart besked om var varje last finns.

Vandecasteele Houtimport ser med tillförsikt på framtiden. Företaget bygger vidare på sin stabila grund – över 130 års trävaruhandel, familjevärden som styr företagets relationer med kunder och leverantörer, och kontinuerliga investeringar för att säkerställa framgång under de kommande åren.

Text: Nicholas Sitaras
Foto: Vandecasteele Houtimport
Timber News 2/2018

Publicerad 2018-09-18