Med fler än 11 000 besökare har Carrefour International du Bois 2018 (Nantes, Frankrike) återigen samlat deltagare från träindustrin världen över. Ingen annanstans i Europa kan du hitta en mässa som fokuserar på trä på det här sättet. SCA fanns så klart på plats på mässan.

SCA at CIB 2018

"Hållbart byggande" var temat på årets mässa. På SCA har vi länge haft fokus på hållbarhet. Vi är övertygade om att vi kan inspirera fler att välja trä och träprodukter genom ett ansvarsfullt skogsbruk, en säker och effektiv industri och produkter som är designade med miljön i åtanke. Carrefour du Bois var det perfekta tillfället att visa vårt expertkunnande inom området och visa fördelarna med vår integrerade värdekedja. Det gjorde vi genom att lansera den hållbara produkten Kärnfuru på den franska marknaden. Det är en ny produktserie som består av 99 procent kärnfuru och 100 procent SCA.

Kärnfuru finns redan på den svenska marknaden och är en populär produkt. Snart kommer den även finnas tillgänglig på den franska marknaden i form av trall och ytterpanel.

Kärnfuru är särskilt utsorterad ur den innersta och hårdaste delen av våra norrländska furustockar. De kommer från 80 till 100 år gamla tallar som växer långsamt i de Norrländska skogarna. Kärnfuruprodukter är inte bara väderbeständiga, de är också formstabila och slitstarka och kräver inte behandling eller inoljning. Med tiden får träet en jämn och vacker silvergrå nyans.

Mer information om Kärnfuru (pdf, nytt fönster)

CIB 2018

SCA stand at CIB 2018

Publicerad 2018-06-18