SCA Timbers kundtidning, Timber News nr 1/2017, är publicerad. Timber News finns i språkversionerna svenska, engelska och franska.

Artiklar

  • SmartTimber – innovationer i virke och tanke
  • SCA Merchant Services tar för sig på den brittiska marknaden
  • Stor konkurrens på virkesmarknaden runt medelhavet
  • Svensk form för möbler i Kina
  • SCA delas i två bolag
  • Möt Mathias Fridholm
  • Nytt om namn
  • Goda utskikter för årets trävarumarknad
  • En miljon kubikmeter!

Länk till Timber News

Sundsvall den 15 maj 2017

SCA Timber AB
Kommunikation

Publicerad 2017-05-15