På den svenska marknaden har byggsäsongen startat med full fart. För SCA Timber Supply Skandinavien fortsätter nu lanseringen av mervärdeskonceptet Smart Timber där flera produktnyheter ingår – allt för att möta efterfrågan på trall och panel.

Supply Skandinaviens storsatsning under våren handlar om att ge bättre service till kunderna inom bygghandeln.

– Vi har haft en nära dialog med våra kunder och sett att det finns ett behov av att stötta dem, bland annat i säljprocessen. De vill ha underlag från oss som underlättar försäljningen i butikerna. Det är särskilt viktigt när nya produkter lanseras och därför har vi under våren till exempel genomfört utbildningar med de bygghandlare som har valt att ingå i konceptet för SmartTimber, berättar Joakim Nehrer, marknadschef Supply Skandinavien.

Utbildningarna har bland annat fokuserat på att ge kunskap om trä som material, produkternas funktioner och mervärden, men även hur man hanterar reklamationer. En viktig del förutom utbildning, har också varit att stärka upp informationen ute i bygghandeln.

– Våra kunder har saknat produktinformation för att på ett enkelt sätt kunna förklara för slutanvändaren vad som gör till exempel en trallsort bättre än en annan. Nu har vi tagit fram grundlig och tydlig information om våra produkter både till slutanvändaren och till säljarna inom bygghandeln. Det gör det enkelt att svara på de frågor som dyker upp i butiken, berättar Joakim.

Det låter kanske som självklarheter, men för just träprodukter har det inte funnits mycket material att tillgå.

– Jämför vi med andra material och produkter i bygghandeln så har vi inom träbranschen en del kvar att göra. Nu har vi tagit flera steg på vägen och det uppskattas verkligen av våra kunder, säger Joakim.

Nya innovativa produkter

Supply Skandinavien har arbetat hårt för att ta fram nya, innovativa produkter, höja kvaliteten och ge bättre service, allt paketerat som SmartTimber.

– Vi vill att man ska börja se virke som en produkt och att det kan vara skillnad på produkten beroende på vem som levererar den. Det görs ju redan idag i de flesta andra områden, men inte för virke. Det är vårt ansvar att hjälpa våra kunder att förstå skillnaden på produkterna så att de i sin tur kan hjälpa slutanvändaren att fatta rätt beslut för vilken produkt som ska användas i olika byggnationer, berättar Joakim.

För att nå framgång gäller det att förstå hur behoven ser ut och att anpassa den egna verksamheten efter kundernas behov.

-Som en del av arbetet har vi gått igenom våra arbetsprocesser och rutiner för kvalitetssäkring. Resultatet har blivit att vi nu kan leverera ännu bättre kvalitet och mer kundanpassade produkter på ett sätt som sparar tid för både bygghandlaren och slutanvändaren, säger Joakim.

Grunden till konceptet är kundlöftet, att leverara i rätt tid och med rätt kvalitet.

– Nu kryddar vi kundlöftet med flera nya produkter som alla ger ett stort mervärde. Samtidigt skickar vi med tydlig produktinformation om hur virket ska hanteras och monteras. Syftet är att det ska bli ett så bra slutresultat som möjligt när produkterna senare används. Vi har haft stor efterfrågan på produkterna inom SmartTimber och i många bygghandelsbutiker kan slutanvändaren nu hitta nyheter som kärnfurutrall, royaltrall och mellanstruken panel med dold spikning, säger Joakim.

Så vad är egentligen skillnaden på vanlig trall och den trall som nu erbjuds inom SmartTimber?

– Vi har sett att det finns ett behov av andra produkter än standardprodukterna. Allt fler frågar efter andra funktioner. Trallen ska inte bara vara en standardtrall, den ska också vara estetisk, hållbar och bra för miljön. Alla produkter som ingår i konceptet har genomgått en kvalitetshöjning och det ger kunden möjlighet att välja utifrån de egenskaper som man själv värderar högst, säger Joakim.

Inledningsvis ingår några av produkterna från Supply Skandinavien i konceptet, men på sikt kommer alla produkter att implementeras i konceptet.

SmartTimber underlättar vardagen för bygghandlaren

– Vi har tagit fram nya emballage med tydlig längdmärkning. Det ger enklare logistik i butiken och sparar tid. Våra produkter får en tydlig premiumstämpel och märks med en streckkod, vilket ger en hög service och underlättar även för slutanvändaren. Andra finesser är att vi nu erbjuder märkning av ställagen i butikerna och att det blir tydligt att det är produkter som vi inom SCA har tagit fram.

Under maj månad kommer gemene man att bli uppmärksammade på SmartTimber. Annonsering görs i dags- och fackpress och även bussbaksidor kommer att användas för att sprida information om produkterna. Det blir extra tydligt i Norrland, men även i butiker på delar av landet kommer nytt informationsmaterial att distribueras. Samtidigt har också webbplatsen www.smarttimber.com lanserats.

På webbplatsen finns information om konceptet och de olika produkterna. Det är helt ny design och innehållet känns fräscht och det är lätt att hitta.

– Vår nya webbplats lyfter fram våra produkter på ett helt nytt sätt. Det blir tydligare både för bygghandlaren och för slutanvändaren vilka produkter vi har och hur de kan användas i olika byggnationer. Vi erbjuder monteringsansvisningar och skötselråd, man får information om hur produkterna målas och hur våra olika garantier fungerar. Allt som ger ett bra stöd till kunderna, berättar Joakim.

Webbplatsen kommer också att ge inspirerande exempel för hur produkter av trä kan användas och för att samla in goda exempel genomförs en tävling via instagram.

– Vi vill få in bilder där slutanvändare som köpt våra produkter visar vad de har byggt. Just nu har vi en stor byggtrend i Sverige så varför inte visa upp alla vackra byggnationer och bidra till att inspirera andra att använda olika träprodukter? säger Joakim.

Webbplatsen ger också information på ett enkelt sätt om hur slutanvändaren hittar de återförsäljare som Supply Skandinavien har för de olika produkterna.

Optimera satsar på produkter inom SmartTimber

Konceptet SmartTimber lanseras under våren och en av de kunder som lagt en order om 45 lastbilar trallprodukter (kärnfurutrall, royaltrall och x-raytrall) är Optimera Sverige. Redan i början av april finns produkterna ute på hyllorna i butikerna.

– Vi har tidigare haft en hel del kvalitetsproblem med olika trallprodukter och nu har vi bestämt oss för att satsa på svenska produkter som vi vet fungerar. SCAs produkter följer våra kunders behov väldigt väl. De vill ha ett fungerande koncept med produkter i hög kvalitet som håller länge och produkter med en hög miljöprofil, säger Steve Olsson, inköpschef, Optimera Sverige.

Optimera kommer att visa samtliga produkter i butikerna så att kunderna får chansen att se produkterna i lite större yta, samtidigt erbjuds tydliga monteringsansvisningar och skötselråd.

– För oss är det viktigt att våra kunder har rätt förväntningar för de produkter de köper. Genom att förstå hur produkten fungerar, vilket underhåll som krävs och hur man ska montera, minskar risken att det blir fel och att de senare kontaktar oss med reklamationer, fortsätter Steve.

– Konceptet SmartTimber stödjer vår satsning väldigt väl och ligger helt i linje med att vi vill erbjuda våra kunder bra saker. Inledningsvis köper vi trallprodukterna inom SmartTimber och tar det steg-för-steg framåt. Det är väldigt positivt att en så stor aktör som SCA satsar på detta och att höja kvalitetstänket, avslutar Steve Olsson, Optimera Sverige.

 

Publicerad 2017-04-27