Ville Huittinen
Namn

Ville Huittinen

Titel

Råvaruchef och tillförordnad sågverkschef, Tunadals sågverk

Telefon

+46 60-19 32 09