RELAX® torkteknik kan utföras på alla produkter torkade till målfuktkvot 14 procent eller lägre.

  • Minskade problem med sprickor, twist och kupning.
  • Helt stabilt trä som inte slår sig vid bearbetning, t ex klyvning.
  • Obetydlig variation i fuktkvot – i virkesstycket men också mellan olika virkesstycken.
  • Spänningsfritt. Bättre än EDG-reglernas högsta kvalitetsklass (exclusive).
  • Strikt kontrollprogram.
  • Dokumenterat och garanterat av tillverkande sågverk.

Några exempel på produkter vi rekommenderar Relax är:

  • Möbelkvalitet (8-10 procent)
  • Golvmaterial (8-10 procent)
  • Fönster (10-14 procent)
  • Svarvämnen (10-12 procent)