Våra kunder finns främst inom träindustrin och byggvaruhandeln där vi inte bara erbjuder en högkvalitativ trävaruprodukt utan även leverantörskoncept.

Vi erbjuder service och distributions-lösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. Leverantörskoncepten omfattar, bland annat, expertkunnande, effektiv teknik och kompletterande servicelösningar inom distribution, lager och it.

Industrial solutions för träindustrin

Industrial solutions är vårt leverantörskoncept med helhetslösningar för träindustrin. Konceptet baseras på en integrerad förädlingsprocess kompletterat med extra kundvärden i form av partnerskapsbaserad service och it-integration.

Målsättningen är att, tillsammans med våra prioriterade kunder, reducera kostnaderna i leverantörskedjan, vilket ökar affärsvärdet och skapar konkurrenskraftiga marknadsfördelar för bägge parter.

Industrial solutions för fönsterindustrin

Industrial solutions är vårt leverantörskoncept med helhetslösningar för fönsterindustrin. Konceptet baseras på en integrerad förädlingsprocess kompletterat med extra kundvärden i form av partnerskapsbaserad service och it- integration.

Målsättningen är att, tillsammans med våra prioriterade kunder, reducera kostnaderna i leverantörskedjan, vilket ökar affärsvärdet och skapar konkurrenskraftiga marknadsfördelar för bägge parter.

 

Distribution solutions för byggruhandeln 

Distribution solutions är vårt leverantörskoncept för byggvaruhandeln. Konceptet baseras på en One-stop-shop distributionslösning med ett välanpassat produktutbud och hög service.

Målsättningen är att erbjuda kunden en komplett distributionslösning, vilket ökar affärsvärdet och skapar konkurrenskraftiga marknadsfördelar för bägge parter.