Vi är traditionsbärare av en kultur där det har varit en självklarhet att använda trä som råvara vid byggnationer, konstruktioner, inredningsdetaljer och tillverkning av bruksföremål. Duktiga hantverkare med idéer och lösningar som fört kunskap och teknik framåt till dagens moderna tillverkning.

Gammal kunskap och ny teknik

Ett exempel på tillverkning som sker i kombination med erfarenheter från den gamla hantverkstekniken och dagens tekniska förutsättningar är de produkter vi tillverkar till fönsterindustrin. Fönster, som ska fungera som gräns mellan inom- och utomhusmiljön, har ett utsatt läge med varierande temperatur och luftfuktighet. Sol, vind, regn och snö påverkar funktionalitet, hållbarhet och i slutändan livslängden på fönstret. Högkvalitativt virke som tål dessa påfrestningar är av stor betydelse.

Vid vår fönsterkomponentfabrik vid Munksunds sågverk i norra Sverige, finns råvaran "bakom knuten". Den norrländska senvuxna furan med sina täta årsringar ger ett tåligt och stabilt virke med naturlig rötbeständighet. Furans höga kärnvedsandel innehåller naturliga impregneringsämnen som terpener och andra naturhartser och passar därför speciellt bra för fönstertillverkning.

Med modern röntgenteknik väljs de stockar ut som har högst andel kärnved. Virket sågas med en speciell sågteknik och sätts slutligen samman med kärnveden utåt vilket ger den bästa hållbarheten mot väder- och temperaturskiftningar. Det är en gammal kunskap som användes förr i tiden av hantverkare som tillverkade fönster som höll i generationer.

Trä för känslan

Trots den förfinade tekniken och industriella storskaligheten finns ändå känslan kvar av trä som ett naturligt och levande material.

Doften av nysågat virke. Kontrasten mellan olika strukturer och utseende - den grova ytan på en sågad trävara i förhållande till den släta ytan på en hyvlad innerpanel. Ett rustikt furugolv som håller i generationer eller känslan av att gå med bara fötter på ett solvarmt trädäck det väcker minnen och skapar vällust. Inget annat material kan konkurrera med det.

Trä som material i människors vardag har en tradition som vi gärna är med och förvaltar.

Högkvalitativ råvara

Råvara med rätt egenskaper och hög kvalitet är attraktivt – och en förutsättning för att den slutgiltiga produkten håller hög klass och är anpassad för sitt ändamål.

Den norrländska senvuxna vedfibern har unika egenskaper som speciellt lämpar sig för synligt trä och interiör användning. Redan i samband med skogsavverkningen sorterar maskinföraren ut lämplig råvara utifrån definierad längd och diameter till våra produkter. Med egen högkvalitativ råvara har vi förutsättningarna för både bättre försörjningssäkerhet och möjlighet till kvalitets- och kostnadskontroll.

Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs skogsinnehav i norra Sverige, vilket omfattar 2.6 miljoner hektar. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Mer information om certifieringar