• Delägt av: SCA Timber, Holmen Timber, Södra Timber, Martinssons Trä.
  • Huvudsakliga SCA-produkter: Sågade trävaror av norrländsk fura/gran.

Läs mer om Uni4 Marketing

Kontakt

Verkställande direktör, Nordafrika/Mellanöstern