Verksamheten omfattar distributionscentral i Stoke-on-Trent, träförädlingsföretag i Welshpool och Melton samt grossistverksamhet i Hull.

Piece picking. SCA Timber Supply Ltd, Stoke-on-Trent, Great Britain.

Timber Supply i Storbritannien, erbjuder ett väl sammansatt utbud av trävaror, effektiv logistik och IT-lösningar till kunder inom bygg-, gör-det-själv-, och industrisektorn. Här finns lokal säljorganisation, förädlingsenheter och rikstäckande distribution.

Webbplats för Timber Supply UK