Vi har full kontroll på hela kedjan från plantering till montering. Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter ända ifrån grunden. Vi har mer att berätta om våra smarta koncept och produkter så sidan kommer att utvecklas ytterligare. Kontakta oss gärna för mer information!

Vanligt virke, fast smartare

En planka är inte längre bara en planka. Våra senaste innovationer löser vardagliga problem för både byggare och bygghandlare. De förenklar arbetet, och sparar tid och pengar. Det kan man kalla SmartTimber.

Smartare för byggare

  • 99% kärnfurutrall. Bättre för miljön - mindre underhåll.
  • Fabriksmålad ytterpanel. Spar tid och pengar - bättre resultat.
  • Ytterpanel med dold spikning. Snyggare fasad - säkrare montage.
  • Underlagsspontluckor. Säkert takunderlag - halverar arbetstiden.
  • Färdigkapade CC60-längder. Spar tid - mindre spill.

Smartare för handlare

  • Streckkodsmärkning. Mindre svinn - enklare hantering.
  • On-time-in-full. Optimerar logistik - bättre planering.
  • Färdigkapade CC60-längder. Spar tid - mindre spill.
  • Prognosticering. Säkrad tillgång - nöjdare kunder.
  • Kvalitetskontroll och stämpelmärkt. Noga utvalt - en trygg affär.