SCA Timber France har lokal säljorganisation, vidareförädling och distribution med verksamhet i Rochefort sur Mer och Bonneuil-Matours.

  • Kapacitet hyvling m3: 70.000.
  • Certifieringar: FSC® Chain of Custody, PEFC™ Chain of Custody.
  • Huvudsakliga produkter: Ytbehandlad interiör/exteriör panel, decking/trädgårdsträ, bygg/konstruktionsvirke, limträ (lameller), dörrkarm (komponenter), fönsterluckor (komponenter), golv, sågad standardvara.
SCA Timber France.

Verksamheten är lokaliserad i Bonneuil-Matours utanför Poitiers och i Rochefort. Vi vidareförädlar cirka 70 000 kubikmeter trävaror årligen här, bland annat genom hyvling och ytbehandling.

Rochefort terminal är en hamn med stor potential vad gäller service och flexibilitet. Årligen hanteras 160.000 kubikmeter sågade trävaror. Från Rochefort terminal levereras den största delen av våra volymer till den franska trävarumarknaden.

Terminalen har en lagringskapacitet på sammanlagt 25.000 kvadratmeter, varav 10.000 under tak. I Rochefort har vi även vårt franska huvudkontor.

I verksamheten finns en kompletterande träförädlingsanläggning med huvudsaklig produktinriktning anpassad för interiör användning samt impregnerat trä för utomhusbruk.

Mer information om Timber France finns i fransk språkversion

Kontakt

VD, Timber France