Namn

Katarina Levin

Titel

Sågverkschef, Tunadals sågverk

Telefonnummer

+46 60-19 39 31

Epost

Adress

Tunadals sågverk Box 815 851 23 Sundsvall