Byggvarudeklarationer, BVD, för hur våra produkter påverkar miljön.

Byggvarudeklarationer, BVD, är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras.