Byggvarudeklarationer, BVD, för hur våra produkter påverkar miljön.

Byggvarudeklarationer, BVD, är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras.

Kontakt

Christer Fält
Miljöchef
Joakim Nehrer
Marknadschef
Emil Lundström
Försäljningschef Norge