Vi har flera återförsäljare för våra plantor.

Återförsäljare

   
Västerbotten    
Kvalitetsskog Norr AB, Fredrika 070-662 90 57 lennart@kvalitetsskog.se
     
Ångermanland    
Betulaman AB, Rossön 070-235 32 77 larbjor@hotmail.com
     
Medelpad    
Rotudden Skog AB, Torpshammar 073-061 15 07 conny@rotudden.se
Alfa Skogsservice, Östavall 073-029 19 59 ivo@alfaskogsservice.se
     
Jämtland    
Alfa Skogsservice, Kälarne 073-029 19 59 ivo@alfaskogsservice.se
Betulaman AB, Rossön 070-235 32 77 larbjor@hotmail.com
Krokvågs skogstjänst, Hammarstrand 070-578 31 05 krokvags.skogstjanst@telia.com
Vigge Skogsservice AB, Svenstavik 070-333 13 44 kjell@simcon.se
Qvarnsjö skogstjänser AB, Kvarnsjö 070-269 17 53 qvarnsjo@hotmail.com
     
Hälsingland    
Rundvirke Skog AB, Marmaverken 070-205 31 06 kenneth.svedlund@rundvirkeskog.se