Stor skillnad mellan skött & oskött skog

Skillnaden mellan en skött och en oskött skog kan bli nästan ofattbart stor. Det blir tydligt i det här exemplet där vi visar utvecklingen i ett tallbestånd som sköts aktivt, jämfört med utvecklingen i ett bestånd där man inte gör några åtgärder alls.

I det vänstra exemplet har man gjort åtgärder för att forma tallbeståndet, med målet att skapa en hög tillväxt, hög kvalitet och hög andel timmer. I det högra exemplet har skogen lämnats för fri utveckling.

 

5 år

12 år

40 år

55 år

100 år

50 % högre intäkt vid förynringsavverkningen

Den skötta skogen ger en mycket större intäkt än den oskötta när det är dags för föryngringsavverkning. Skillnaden kan bli så stor som 50 procent. Dessutom har den som skött skogen aktivt kunnat göra minst två lönsamma gallringar innan det är dags för föryngringsavverkning.

Text: Kerstin Olofsson  Foto: Magnus Eklund