Röjning ger dig mer värdefullt virke

Vad gör man när man röjer?

Man röjer bort en del träd för att ge mer ljus och näring åt de som lämnas kvar. I första hand tar man bort de stammar som har kvalitetsfel och trädslag som man inte vill ha kvar.

 

När är det lämpligt att röja?

Det beror helt på var i landet du har din skog, men det brukar vara lämpligt när träden är någonstans mellan 10 och 15 år. Det gäller att hålla koll, för tiden är knapp. Ofta har man bara ett par år på sig medan träden är i rätt höjd. Om du ser att lövträden börjar växa sig större än granar och tallar är det definitivt dags att röja!

 

Varför är det viktigt att röja?

Även om du har planterat tall eller gran växer det upp väldigt mycket lövträd. Lite lövträd bör alltid vara kvar, men om du inte röjer tar de ofta över på sikt eftersom de växer snabbare än tall och gran. Man brukar också behöva röja bort en del barrträd, annars får dina tallar och granar stå och trängas så att de blir små och taniga. Många av dem kommer också att vara krokiga och skadade när det är dags att avverka.

 

Vad händer med träden efter att jag har röjt?

När träden får mer utrymme växer de sig snabbt grövre. Virkesproduktionen ökar inte totalt sett, men i stället för att få många små träd får du färre och kraftigare träd. Det gör stor skillnad i ekonomin när det är dags att gallra och slutavverka!

Eftersom man lämnar kvar de finaste stammarna vid röjningen kommer en större andel av träden att ha raka stammar och symmetriska kronor efteråt. Då blir det mer värdefullt virke och träden klarar av stormar bättre. Dessutom minskar risken att träden ska knäckas av snö på vintern.

 

Hur mycket kostar det att röja?

Priset ligger mellan 2 000 och 5 000 kronor per hektar, beroende på hur många stammar som behöver röjas och hur höga de är. Den kostnaden tjänar du in flera gånger om. Oftast har du räknat hem investeringen redan vid den första gallringen.

 

Hur vet jag om jag behöver röja två gånger?

Om lövträden har hunnit växa upp igen efter den första röjningen och blivit högre än barrträden, då är det dags att göra en ny röjning. Tallen är speciellt känslig för konkurrens från högre lövträd, eftersom den vill ha det öppet och ljust.

Röjning

Läs mer om fördelarna med röjning och hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Mer om

För dig som vill röja själv

Hur många stammar ska sparas?
Det beror helt på vilka trädslag det handlar om och hur bördigt det är i området. I Norrland kan det vara från 1 600 till 2 500 stammar per hektar. Ring gärna din virkesköpare, så får du tips utifrån förutsättningarna som finns i området där du ska röja.

Så kontrollerar du din egen röjning

  • För att kontrollera att du lämnar kvar lagom många stammar kan du göra provytor på slumpvis utvalda platser.
  • Mät upp ett snöre som är 5,64 meter, plus en ögla för att fästa i en pinne eller runt en trädstam.
  • Fäst snöret i en pinne som du sätter ner i marken eller sätt fast snöret runt en stam.
  • Gå runt ett varv med snöret sträckt och räkna alla träd som hamnar innanför cirkeln. Då har du räknat på en provyta som är 100 m2.
  • Multiplicera antalet stammar med 100 så får du antalet stammar per hektar, t ex 18 x 100 = 1 800 stammar per hektar.
Tips