Plantering ger din nya skog en flygande start!

Varför är det mest effektivt att plantera?

– Först och främst beror det på att man använder förädlade plantor. I flera decennier har plantskolorna ”avlat” på de träd som växer allra bäst och fått fram bättre och bättre plantor. Dagens förädlade plantor ger skogar som växer upp till 20 procent bättre än oförädlade skogar!

Alternativen till plantering är sådd och naturlig föryngring. Det passar inte på alla typer av marker och är mer osäkra föryngringsmetoder.

När är det dags att plantera?

– Ofta är det bra att vänta en vinter efter markberedningen, så att markberedningshögarna hinner tryckas ihop lite av snön. Men man bör inte vänta längre än så, för då riskerar man att markberedningen växer igen.

Vad ska jag tänka på när jag köper plantor?

– Tänk på att plantorna bör vara förädlade för att få en bra tillväxt! Det är också viktigt att plantorna är anpassade till det geografiska område där de ska växa. SCA har plantor för alla områden i Norrland.  Din virkesköpare kan hjälpa dig med tips om vilket trädslag som passar på din mark och vad som är bra att tänka på i övrigt.

Här får du veta mer om att köpa plantor från SCA

 

När behövs det plantor som är behandlade mot snytbagge?

I norra Sverige är det störst risk för snytbaggar längs med kusten och tio mil in i landet. Om hygget inte är markberett eller om markberedaren har haft tuffa förhållanden och svårt att få fram ett bra resultat bör man också välja behandlade plantor, oavsett var hygget ligger geografiskt.

Hur många plantor går det åt?

– Ungefär 2 000- 2 500 plantor per hektar.


Hur mycket är det rimligt att plantera själv?

Fundera över hur mycket tid du har och vad du vill ägna din fritid åt. Det är lätt att plantorna torkar ut om man inte får dem i marken snabbt, så det är viktigt att planteringen inte drar ut på tiden.

Det är vanligt att överskatta vad man hinner med själv. Ett riktmärke är att en proffsplantör sätter mellan 2 000 och 3 000 plantor per dag, medan en ovan person kan räkna med högst hälften.

 

Ska du plantera själv? Läs vår planteringsinstruktion!

Plantering

Läs mer om fördelarna med plantering och hur vi kan hjälpa dig. Du kan också läsa om våra plantor och hur du köper dem, ifall du vill göra jobbet på egen hand.

Köpa plantor Plantera

Mer om