Markberedning tryggar uppväxten för dina plantor

Vad innebär markberedning?

Vid markberedning tar man bort konkurrerande vegetation och det översta jordlagret, och vänder upp jorden så att den näringsrika mineraljorden kommer fram. På så sätt skapar man bra växtplatser för plantorna. Det finns flera olika maskiner och metoder för markberedning. Din virkesköpare kan ge råd om vad som passar bäst på din mark.

 

Hur vet jag om jag behöver markbereda?

Markberedning rekommenderas nästan alltid när det gäller att skapa ny skog, oavsett om du väljer att plantera, så eller självföryngra. Om du hoppar över markberedningen är det mycket större risk att du behöver göra om planteringen eller göra en omfattande stödplantering i efterhand, på grund av att många plantor dör.

 

Vad ger markberedningen för fördelar?

Markberedningen gör att plantorna växer snabbare och att fler plantor överlever eftersom de får:

  • Snabbare utveckling av rotsystemet.
  • Bättre tillgång till näringsämnen.
  • Säkrare tillgång till vatten (varken för mycket eller för lite).
  • Mindre konkurrens av annan vegetation.
  • Minskad risk för angrepp av snytbaggar och andra skadeinsekter.
  • En varmare plats att växa på.

Dessutom underlättas själva planteringsarbetet.

 

Hur skyddar markberedning mot snytbaggar?

Markberedning skyddar plantorna genom att man skapar planteringspunkter som är fria från gräs och annan vegetation. Snytbaggarna gillar inte att ge sig ut på öppna ytor och därför undviker de att ge sig på plantor som är planterade på det sättet. Man kan säga att de har en slags torgskräck.

 

När görs markberedningen?

I norra Sverige är det vanligt att man inte markbereder direkt efter slutavverkningen, utan att man väntar ett eller två år. Anledningen är att risken för snytbaggeangrepp är som störst när hygget är nytt och färskt.

Men kom ihåg att markberedning är en färskvara. De öppna ytorna växer snabbt igen och därför bör markberedningen göras högst ett år före plantering eller sådd.

 

 

 

Markberedning

Med markberedning ger du din nya skog de bästa förutsättningarna redan från början. Läs mer om fördelarna och hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer
Mer om