Gallring ger din skog ett lyft!

Varför ska jag gallra?

Gallring är ett sätt att få en mer värdefull skog i framtiden. I stället för att få många små klena träd, får du färre men grövre träd. Du styr också tillväxten till de finaste träden, vilket ger mer pengar vid slutavverkningen.

Efter gallringen behöver trädkronorna och rotsystemen anpassa sig till de nya förutsättningarna, men efter några år tar tillväxten fart. Träden växer snabbare eftersom de får mer ljus och näring och större utrymme att breda ut sig på.

Gallring är främst en åtgärd som nästa generation drar nytta av, men i många fall får du också ut pengar ur din skog långt innan det är dags för slutavverkning.

 

När är det dags att gallra?

Träden är oftast mellan 12 och 16 meter när det är dags för den första gallringen. Träden ska ha blivit så pass stora att det ska vara lönsamt att avverka dem – de ska alltså kunna användas som massaved eller timmer. Samtidigt ska konkurrensen mellan träden inte ha blivit så stor att de har börjat självdö.

 

Hur många år har man på sig att göra gallringen?

– På bördig mark, där träden växer snabbt, brukar det finnas en period på fem, sex år när det är optimalt att gallra. På magra marker brukar man ha ungefär dubbelt så lång tid på sig, men vänta inte för länge!

 

Hur gör man när man gallrar?

Det finns flera olika metoder, men vi på SCA rekommenderar kvalitetsgallring. Då tar vi i första hand ut träd som är skadade eller har dålig kvalitet, medan de raka fina stammarna får växa vidare och bli värdefullt sågtimmer inför slutavverkningen. Både stora och små träd tas ut. Med kvalitetsgallring får du både en bra ekonomi vid gallringen och en värdefull skog för framtiden.

 

Hur många gånger brukar man gallra?

I Norrland är det vanligast att gallra två gånger, men på gödslad mark eller gammal åkermark kan det vara aktuellt att gallra en tredje gång.