Det går att sköta sin skog på många olika sätt, beroende på vad du har för mål med den. Här utgår vi från en skötsel där virkesproduktion och naturhänsyn går hand i hand. Skillnaden mellan en välskött och en oskött skog kan bli nästan ofattbart stor.

Skogsbrukets kretslopp

Skogsbruket är ett evigt kretslopp, där du ser till att en ny generation skog växer upp när den mogna och färdigvuxna skogen har avverkats. Grunden till en skog som växer bra är en välgjord föryngring efter att man har avverkat. I de flesta fall ger markberedning och plantering bäst resultat. Genom att därefter sköta skogen aktivt och göra åtgärder som röjning, gallring och gödsling i rätt tid kan du öka värdet dramatiskt och få en frisk skog med bra kvalitet på virket.

 

Ett enklare skogsbruk

  1. Fundera på vad du vill med din skog.
  2. Bjud med din virkesköpare på en rundtur på fastigheten. Diskutera möjligheterna, sätt mål för vad du vill nå och resonera kring hur du kommer dit.
  3. Skaffa en skogsbruksplan. Då får du en detaljerad beskrivning av din skog och förslagpå åtgärder på både kort och lång sikt.

 

Kontakta oss
Tre tips

Skogsbrukets kretslopp

Slutavverkning
När skogen är mellan 80 och 120 år är det dags att slutavverka – och det är nu du får den största intäkten från din skog. Det är också nu du planerar för hur nästa generation skog ska se ut. På så sätt börjar det oändliga kretsloppet om igen…

Markberedning
Ett till två år efter slutavverkning är det dags att förbereda marken för att din nya skog ska kunna växa där. Med markberedning skapar du en bättre växtmiljö för dina plantor, väl skyddade från insektsangrepp.

Illustration plantering

Plantering
2-3 år efter avverkning är det dags att skapa ny skog. Plantering är det vanligaste och klart effektivaste sättet. Då vet du med säkerhet vad du får och tjänar ett år i tillväxt redan från start. Och framför allt kommer skogen att växa mycket bättre under hela omloppstiden.

Röjning
När skogen har hunnit bli ungefär 10 år brukar det vara dags för en första röjning. En del stammar tas bort och de som lämnas kvar får därmed bättre förutsättningar att växa till sig. Det ger bättre kvalitet på den framtida skogen och bättre ekonomi när det är dags att gallra.

Gallring
När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå för tätt är det dags att gallra. De träd som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning. Vid gallring kan du få en första inkomst från din skog.

Gödsling
På rätt marker är gödsling den mest lönsamma åtgärden du kan göra. Genom att gödsla ökar trädens tillväxt och därmed värdet på din skog. Ofta är det optimalt att gödsla efter den första gallringen och sedan gödsla en gång till ungefär 10 år innan slutavverkning.

Skogsägare berättar

Johan Ekman skogsägare som gödslade sin skog

Johan ser sin skog växa
Johan Ekman gödslade sin skog. Det syns både på toppskotten och på de grövre barren att skogen växer bra.

Birgitta Velander, skogsägare som byggt skogsbilväg

Lönsam investering att njuta av
Med en väg blir mycket lättare att komma ut i skogen och så höjer det värdet på fastigheten. När man ska avverka blir avverkningskostnaden lägre om skotaren slipper köra så långt i skogen.

Thomas avverkar och längtar efter ungskog
Thomas Nordgren slutavverkade granskog. När granarna inte växer längre så vinner man inget på sparade träd, utan riskerar bara att den blåser ner eller drabbas av röta, säger han.