Här samlar vi frågor och svar om eftersläckning, försäkringar och mycket mer. Om du har en fråga kan du mejla den till vår kundtjänst på: patrik.sanglof@sca.com

När är räddningstjänsten skyldig att ingripa vid skogsbränder?
Enligt LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor, 2003:778) är det räddningstjänstens uppdrag att släcka och stoppa spridningen av en skogsbrand. Räddningstjänstens insats bekostas av kommunen eller staten. Du som är markägare är enligt LSO skyldig att bistå räddningstjänsten i deras insats.

Vad menas med eftersläckning?
Med eftersläckning menas att bevaka och förhindra att branden flammar upp igen och sprider sig vidare.

Vad händer när en räddningsinsats avslutas och jag ska ta över ansvaret?
Räddningstjänsten är skyldig att ge dig som är markägaren råd om eftersläckningen. Ställ frågor så att du vet vad du ska göra. De kan dock inte besluta hur eftersläckningen ska genomföras eller hur länge arbetet ska fortgå. Det är ett ansvar som ligger på dig som är markägare.

I samband med att en räddningsinsats avslutas bör räddningstjänsten och den som ska utföra eftersläckningen, träffas på plats för att till exempel:

  • säkerställa att det inte finns oupptäckta brandhärdar utanför brandområdet
  • gå runt brandområdet
  • identifiera områden med hög risk för återantändning
  • identifiera särskilt farliga områden avseende personsäkerhet

OBS! Om räddningstjänsten inte får kontakt med markägaren, eller bedömer att denne inte har förmåga att utföra eftersläckningen, kan räddningstjänsten själva utföra arbetet. Eftersläckningen sker då på markägarens bekostnad.

Vart och när ska jag ringa när det gäller skador på skogen?
Kontakta ditt försäkringsbolag via deras hemsida eller via telefon så snart du upptäcker att din skog är skadad. Det är bra att snabbt ta kontakt med försäkringsbolaget för att diskutera ersättning för eftersläckningen.

Vad gäller för efterbevakning och ersättning?
Räddningstjänsten överlämnar efterbevakningen till dig som markägare. Var noga med att notera tidpunkt för överlämnande. Försök samordna insatserna om de markägare som äger skog som ligger intill.

Försäkringsbolagen ersätter skäliga kostnader enligt räddningstjänstens riktlinjer för antal bevakningstimmar. Notera kontaktuppgifter och timmar på de personer som deltar i efterbevakningen.

Vad gäller för besiktning av skadad skog?
Försäkringsbolagen kommer att besikta skadad skog, men det är ännu oklart när och i vilken omfattning det kommer att genomföras.

Hur värderas skogen?
De flesta bolag använder sig av utbildade skadeingenjörer för både besiktning och värdering av skadad skog. Vissa försäkringsbolag använder oberoende värderingsmän.

Kommer SCA att köpa virke från brandskadad skog?

Ja, det kommer vi. Huvudsortimentet för brandskadad skog kommer att vara bränsleved. Men vi utreder även möjligheten att kunna såga en del virke som inte har så omfattande brand- och sotskador.

Vad ska jag tänka på för att föryngra skog efter en brand? 

Här har vi samlat information om vad du ska tänka på när det är dags att anlägga ny skog efter en brand