Är du skogsägare och har drabbats av de omfattande skogsbränderna? Kontakta en virkesköpare nära din fastighet.

Som branddrabbad skogsägare vet vi hur det känns att se sin skog stå i lågor. Vi finns här för dig och kan besvara frågor om risker i skogen efter brand, eftersläckning, hantering av brandskadad skog, övergripande frågor om försäkringar och mycket mer. Tvekan inte att höra av dig genom att kontakta en virkesköpare nära din fastighet.

Kontaktuppgifter till SCAs virkesköpare

Eftersläckning

Med eftersläckning menas att bevaka och förhindra att branden flammar upp igen. När räddningstjänsten har avslutat sin släckinsats så lämnar de vanligtvis råd till markägaren om vilka åtgärder som du bör vidta. Ställ frågor så att du vet vad du ska göra.

Din nya skog - tänk på detta

Skogsvård efter brand

Skogsvård efter branden

Frågor och svar

Vilket ansvar har räddningstjänsten och vilka skyldigheter har jag som markägare? Hur gör jag med försäkringsfrågor och hur kan jag sälja brandskadat virke? Här hittar du svar på många av dina frågor.

Till sidan med frågor och svar

Farligt att vistas i brandområden

Tänk på att det är mycket farligt att vistas i brandområden. Även om det ser ut som om branden har slocknat, finns det med största sannolikhet glödbränder kvar, som när som helst kan blossa upp igen, till exempel i myrstackar och långt ner i torven.

Det skapas även håligheter i marken under en skogbrand där rötter och annat organiskt material bränts upp. Att trampa ner i en glödbrand kan innebära svåra brännskador. Därför rekommenderas rejäla läderkängor när du vistas i ett brandområde.

En annan stor risk är fallande träd. Träd som påverkats av branden har mycket dålig statbilitet när rotsystem eller stammen har brunnit. Träden faller helt ljudlöst och utan förvarning, och risken är särskilt stor när det blåser. Det är också viktigt att se upp för fallande träd när du färdas efter skogsbilvägar i brandpåverkade områden.

Gratis utbildning i eftersläckning

Efter att räddningstjänsten har släckt en skogsbrand börjar arbetet med eftersläckning – ett ansvar som vilar på dig som är markägare.

Vi erbjuder dig att kostnadsfritt ta del av skogsbranschens utbildning för eftersläckning. Utbildningen beskriver hur du bör gå tillväga och din säkerhet har alltid högsta prioritet.

Klicka här för att komma till utbildningen: Eftersläckning

Under rubriken "Andra utbildningar" hittar du utbildningen för eftersläckning.
Om du är ny användare behöver du först registrera dig som användare.
För att få tillgång till utbildningen ska du ange följande kod: 562628