Skogsbilväg i skogen

Bygg en skogsbilväg som underlättar vid avverkning. Det kan ge dig mer betalt samtidigt som du lättare kommer ut i din skog.

Bygga skogsbilväg