und med plantor i kartong i skogen (Maria Rumm)

Välj rätt från början. Våra skogsplantor ger stabila träd och skogar med god tillväxt. Det är en bra investering.

Köpa skogsplantor