Redan när du börjar planera för slutavverkning börjar arbetet med att skapa bra förutsättningar för din nya skog. Genom att vidta rätt åtgärder i rätt tid investerar du för framtiden.

Planta planterard på hygget, seedlings in the forest

Vi erbjuder markberedning, plantering och röjning, där vi hjälper dig att lägga grunden till din nya skog med hög tillväxt och bra kvalitet. Det vanligaste är att markbereda en eller två växtsäsonger efter avverkning och plantera säsongen efter det. Röjning sker först när skogen är cirka 10 år gammal.

Skogsvårdstjänster

Markberedning, förbereder marken inför plantering

Markberedning ger din nya skog de bästa förutsättningarna redan från början.

Markbereda

Plantering i Vilhelmina, med Jolina Björnvind

Plantering är den vanligaste och säkraste metoden för att skapa ny skog. Med professionell hantering får dina plantor den allra bästa starten.

Plantera

Cleaning. Röjning.

Röj och underlätta för kommande gallringar. Det ökar värdet på din skog.

Röja

Öka värdet på din skog

När du sköter din skog och gör åtgärder i rätt tid kan du få en frisk skog med bra kvalitet på virket. En värdefull skog ger inte bara värdefullare virke utan även lägre avverkningskostnader. Den ekonomiska skillnaden mellan en välskött skog och en oskött skog kan bli väldigt stor när det är dags för slutavverkningen.

Du bestämmer

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande. Du avgör själv hur mycket du vill ha hjälp med.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter