Skogsägaren Johan Ekman i Sollefteå följer sin gödslade skog med glädje. Det syns både på toppskotten och på de grövre barren att skogen växer bra. Och när jag har provborrat för att titta på årsringarna så syns det en rejäl tillväxt. Det växer så bra att jag nästan kan höra det, säger Johan nöjt.

Johan Ekman skogsägare som har gödslat sin skog

Johan Ekman bor på en gård som har varit i släktens ägor sedan 1700-talet och äger 5 000 hektar skog runt Sollefteå. Han har gödslat ungefär 100 hektar av. Första gången var runt 2012 och sedan har han gödslat ungefär vartannat år.

– Jag har fått hjälp av SCA att välja ut de mest lämpade bestånden. Främst har jag gödslat välskötta tallskogar som både är röjda och gallrade, säger Johan och fortsätter:
– Gödsling är dessutom en mycket fördelaktig ekonomisk åtgärd, med en bättre avkastning än bankräntan. Om man känner att man kan avvara pengarna och har passande skog så tycker jag absolut att man ska prova.

Effektivt med helikopter

Johan har både anlitat SCA för att gödsla och gödslat själv med traktor.

– SCA använder ju numera bara helikopter för att gödsla och det är ju en väldigt bra metod. Man får en mycket jämn spridning samtidigt som gödslet når hela området och det blir väldigt lite spill. När jag använde traktorn var det på platt mark, men det är svårt att nå överallt och det blev mycket spill. Att använda helikopter är dessutom väldigt effektivt, det går fort för den att tanka gödslet och flyga ut det.

Bra uppföljning

– SCA har gjort ett bra arbete åt mig. Jag har fått bra uppföljning i form av kartor som visar hur man har spritt gödslet och jag har alltid fått veta när det är dags och var de kommer att vara.

En del frågor från närboende har det blivit emellanåt när helikoptern har varit i farten och gödslat.

– En del har kommenterat och undrat varför jag gödslar. Men då har jag förklarat att det är en åtgärd som både är lönsam för mig som skogsägare och bra miljömässigt sett. När trädens grönmassa blir större kan de också ta upp mer koldioxid. Sedan undviker man ju noggrant att gödsla nära känsliga biotoper och vattendrag.

Johan kommer att fortsätta gödsla lämpliga skogar.

– Fördelarna är ju främst ekonomin, när skogen växer bättre betyder det att jag kan få ut mer värdefullt sågtimmer från den. Sedan är det så klart roligt att se skogen växa, avslutar han.

Foto: Michael Engman