Att gödsla skogen ökar tillväxten och är en av de mest lönsamma åtgärderna som du kan göra på kort sikt. Vi på SCA har gödslat vår egen skog sedan 1962. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till miljön samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv. Vår virkesköpare Anders Norberg delar sina 3 bästa tips om varför du ska gödsla din skog.

3 anledningar till varför du ska gödsla din skog

 

1. Träden växer bättre
Nästan all skogsmark i Sverige har brist på kväve, som behövs för att skogen ska växa bra. Kväve, som är den verksamma substansen i gödslet, bidrar till att trädens barr blir fler, längre och kraftigare. Träden får en större barrmassa. Ju större barrmassa, desto större blir trädens tillväxt. Det ger både mer virke och en större andel värdefullt timmer, eftersom träden blir kraftigare.

 

2. Gör en insats för klimatet
Du, din skog och klimatet tjänar på skogsgödsling. När träden växer bättre och blir större betyder det att de tar upp mer koldioxid från atmosfären. Det betyder att din växande skog gör klimatnytta.

 

3. Högre värde på din fastighet
Att investera i skogsgödsling ökar såväl tillväxten som virkesförrådet, vilket i sin tur leder till ökat värde på din fastighet. Oavsett om du tänker sälja eller överlåta fastigheten så stiger den i värde efter en gödsling. Ett högre värde på fastigheten ger också bättre möjligheter om du skulle vilja belåna den, exempelvis när du eller de som tar över fastigheten vill köpa mer skogsmark.

 

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter

Vill du veta mer om skogsgödsling?

Läs mer om skogsgödsling