Med ett certifierat skogsbruk kombinerar du naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion på ett hållbart sätt. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på virkesmarknaden.

Det är enkelt att certifiera sig

Karlolof Boman, virkesköpare i samspråk med Johannes Jonsson, skogsägare.

Vad innebär certifiering?
Tillsammans med din virkesköpare går ni igenom vad en certifiering skulle innebära för skötseln av din fastighet.

Fuktig granskog med låga

Teckna avtal
Ett avtal tecknas som visar SCAs, Prosilvas och ditt åtagande. Som skogsägare lovar du bland annat att: inom två år upprätta en skogsbruksplan, uppdatera skogsbruksplanen löpande och redovisa utförda åtgärder, sätta av minst fem procent av den produktiva arealen för naturvårdsändamål samt att spara alla naturvärdesträd.

En grön plan
Vi skapar en grön skogsbruksplan eller uppdaterar din befintliga plan. Prosilva gör årliga stickprov och besök hos certifierade gruppmedlemar.

"Extra betalt för virket var en trevlig bonus."

Gör som Ann-Charlotte. Kontakta oss för att få veta vad en certifiering skulle innebära för din skogsfastighet.

Kontakta oss

 

Ann-Charlotte, skogsägare i Ramsele

Internationell standard

Vi samarbetar med Prosilva som erbjuder ett gruppcertifikat. När du certifierar dig ansluter du dig till gruppcertifikatet och åtar dig att leva upp till de krav som finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt
skogsbruk: FSC® och PEFC™.

Certifieringssystem för ansvarsfullt skogsbruk

Mer i plånboken

Certifiera ditt skogsbruk och gör klimatet en tjänst. Mer i plånboken får du på köpet.

Om ditt virke är certifierat enligt antingen FSC® eller PEFC™ får du en premie på 10 kr/m³. Är det certifierat enligt båda systemen är premien 15 kr/m³.

 

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter